HELAAS

HELAAS, de inschrijving voor de Jol is gesloten

Inschrijven voor de JOL kan alleen via voorinschrijving. De ouders van de kinderen die eerder hebben meegedaan krijgen een email als de voorinschrijving geopend is. U heeft dan twee weken de tijd om in te schrijven. Hierna gaat de inschrijving open voor iedereen.

Wachtlijst
Er kunnen maar een beperkt aantal kinderen meedoen aan onze JOL. Het kan dus zijn dat uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt. We geven, na de eerste voorinschrijving, voorrang aan kinderen uit onze eigen wijk Hoefplan.
Als uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt, kunnen wij voor of tijdens de JOL contact met u opnemen als er toch een plekje vrijkomt.

Leeftijd
Kinderen die aan de JOL Hoefplan mee willen doen, moeten minstens 4 jaar oud zijn en mogen niet ouder dan 12 jaar zijn. Onze peildatum is 1 augustus.
Als uw kind op 1 augustus nog geen 4 is, of ouder dan 12, dan kan het helaas niet meedoen met de JOL.

Wat kost het?
De JOL kost dit jaar €10,00. Dit is inclusief een uniek JOL T-shirt voor ieder kind.
In de bevestigingsmail die u na het inschrijven krijgt, staat ons rekeningnummer. U kunt dit bedrag van te voren aan ons overmaken o.v.v. het inschrijfnummer wat in de mail staat. Zorgt u er wel voor dat uw betaling op tijd bij ons binnen is, uiterlijk een week voordat de JOL begint.
U kunt ook contant betalen als u op zondag het naamkaartje komt ophalen of als u uw kind de eerste keer komt brengen.
Het is niet meer mogelijk om per dag te betalen. Al het entreegeld komt geheel ten goede aan JOL Hoefplan en wordt gebruikt om nog meer leuke dingen voor de kinderen te organiseren.
Wilt u geen T-shirt voor uw kind, dan kost de JOL €6,50.

Naamkaartje
Wij maken voor ieder kind een naamkaartje. Dit is tevens het toegangs- en betalingsbewijs voor de JOL. De kinderen moeten dit iedere dag meenemen en aan hun kleding bevestigen. Voor alle kinderen waarvoor van te voren betaald is, hangt het naamkaartje klaar bij het begin van de JOL.

Op de zondag voor de JOL zitten wij van 15:30 tot 17:00 uur op het JOL terrein voor u klaar. Dan kunt u alvast de naamkaartjes op komen halen en/of komen betalen. Ook zitten wij iedere ochtend bij de ingang klaar om de kinderen die later instromen op te vangen en vragen te beantwoorden.