INFORMATIE

Alles wat u weten moet over JOL Hoefplan vindt u hier. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met ons.

Leeftijd
Kinderen die aan de JOL Hoefplan mee willen doen, moeten minstens 4 jaar oud zijn en mogen niet ouder dan 12 jaar zijn. Onze peildatum is 1 augustus.
Als uw kind op 1 augustus nog geen 4 is, of ouder dan 12, dan kan het helaas niet meedoen met de JOL.

Wat kost het?
De JOL kost €10,00. Dit is inclusief een uniek JOL  T-shirt voor ieder kind.
In de bevestigingsmail die u na het inschrijven krijgt, staat ons rekeningnummer. U kunt dit bedrag van te voren aan ons overmaken o.v.v. het inschrijfnummer wat in de mail staat. Zorgt u er wel voor dat uw betaling op tijd bij ons binnen is, uiterlijk een week voordat de JOL begint.
U kunt ook contant betalen als u op zondag het naamkaartje komt ophalen of als u uw kind de eerste keer komt brengen.
Het is niet meer mogelijk om per dag te betalen. Al het entreegeld komt geheel ten goede aan JOL Hoefplan en wordt gebruikt om nog meer leuke dingen voor de kinderen te organiseren.
Wilt u geen T-shirt voor uw kind, dan kost de JOL €6,50.

Naamkaartje en T-shirt ophalen
Wij maken voor ieder kind een naamkaartje. Dit is tevens het toegangs- en betalingsbewijs voor de JOL. De kinderen moeten dit iedere dag meenemen en aan hun kleding bevestigen. Voor alle kinderen waarvoor van te voren betaald is, hangt het naamkaartje klaar bij het begin van de JOL.

Op de zondag voor de JOL zitten wij van 15:30 tot 17:00 uur op het JOL terrein voor u klaar. Dan kunt u alvast de naamkaartjes op komen halen en/of komen betalen. Ook zitten wij iedere ochtend bij de ingang klaar om de kinderen die later instromen op te vangen en vragen te beantwoorden.

Foto’s
Tijdens de JOL worden er foto’s gemaakt. Een kort verslag en een paar foto’s vindt u tijdens de JOL op deze website.  Als u er bezwaar tegen als er een foto van uw kind gebruikt worden op de website, laat dit ons dan weten, dan zorgen wij dat deze foto verwijderd wordt.

Gevonden Voorwerpen
Alles wat we vinden tijdens de JOL wordt verzameld en bij de ingang van het terrein neergelegd. Kijk daar zelf af en toe even of er nog spullen bij zitten die bij u thuis horen.
Als u na de JOL nog iets mist, neem dan contact op met Sascha. (sascha@jolhoefplan.nl)
We bewaren alle gevonden voorwerpen nog tot ongeveer vier weken na de JOL.

Nood- en ongevallen
Natuurlijk doen wij er alles aan om onze JOL zo veilig mogelijk te maken. Wanneer er toch iets met uw kind gebeurt, doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te helpen. U heeft op het inschrijfformulier aangegeven op welk telefoonnummer wij u kunnen bereiken en wij zullen in ernstige gevallen dan ook onmiddellijk contact met u opnemen. In noodgevallen zorgen wij natuurlijk dat er professionele hulp wordt ingeroepen.

Wat kunt u voor ons doen?
JOL Hoefplan wordt al ruim 50 jaar geheel door vrijwilligers georganiseerd. Wij krijgen hier niet voor betaald en doen dit puur voor ons plezier.
We vinden het erg leuk als u ons laat weten dat dit wordt gewaardeerd. Iets lekkers voor de leiding of een leuk kaartje wordt altijd op prijs gesteld, maar een bijdrage in de sponsor pot ook. Deze vindt u bij de inschrijftafel.

Wij kunnen ook altijd hulp gebruiken bij het overblijven en bij het afbreken op de laatste donderdag. Wilt en kunt u ons helpen? Mail ons dan of meld dit bij de projectleiding.